Crew Profile

Blog | Henani Enos: Knowledge In All Things Big And Small

Henani EnosThis post was written by Henani Enos.

Loaʻa pū nā haʻawina o ke ola e pā pono ai nā haumāna o ka papa holomoana. ʻO ke kōkua aku, kōkua mai; ʻo ka ʻauamo kuleana; ʻo ka lōkahi ma luna o ka pahuhopu hoʻokahi. There are life lessons that will benefit my sailing class, lessons like helping and being helped, fulfilling responsibilities, working together to achieve a common goal, and thinking of others before ourselves

ScreenGrabHenaniHaunani
ʻIke I Ke Au Nui Me Ke Au Iki
Ma kēlā me kēia māhele o ka holo ʻana o Hōkūleʻa a me Hikianalia a puni ka honua, e loaʻa ana he kime hoʻonaʻauao e mālama ai i nā hoʻokolohua ʻepekema like ʻole e ʻike ai kākou i ke kūlana o ka moana. Ma kēia māhele ʻelua o ia holo ʻana, he lālā au o ia kime. ʻO kekahi o kā mākou mau hoʻokolohua, ʻo ia ka ʻohi ʻana i nā ʻōulaula (meakanu a iʻa), ke ana ʻana i nā hiʻohiʻona o ke kai (paʻakai, ʻokikene, pH, ana wela), ka ʻohi ʻana i nā ʻōpala lana o ke kai, ke ʻoki leo ʻana i nā kani o nā iʻa (naiʻa, koholā) a me ke ana a ʻoki ʻana i nā iʻa e hopu ʻia ana (kekahi māhele o ke kualā e ʻike ai i kona ʻano, ke kaha ʻana i kona ʻōpū e ʻike ai i kāna ʻai).

Ma Ke Kula ʻO Nāwahīokalaniʻōpuʻu i Keaʻau o ka moku o Keawe, aʻo au i kekahi papa ʻepekema, papa makemakika, a papa holomoana. E pā nui maikaʻi ana kaʻu mau haumāna i kaʻu mau hana ma ka waʻa, ʻoiai, i loko o kekahi loko iʻa nui mākou e mālama ai i nā hoʻokolohua like loa (ʻohi ʻōulaula, ana hiʻohiʻona kai, kaha ʻōpū iʻa). ʻO ka ʻike holomoana e aʻo ʻia nei ma kēia huakaʻi ʻana, e lawe pū au a hoʻoili aku ma luna o kaʻu mau haumāna e mau ai ke ola o nā holomoana mua.

Ma waho o ia mau haʻawina kula, loaʻa pū nā haʻawina o ke ola e pā pono ai nā haumāna o ka papa holomoana. ʻO ke kōkua aku, kōkua mai; ʻo ka ʻauamo kuleana; ʻo ka lōkahi ma luna o ka pahuhopu hoʻokahi; a ʻo ka noʻonoʻo i ka nui ma mua o ka iki kekahi o ia mau haʻawina o ka holomoana ʻana e hoʻoili ʻia aku ma luna o nā haumāna e mau ai ke ola o nā manaʻo a me nā hana a nā kūpuna Hawaiʻi makamae o kākou.

Knowledge In All Things Big And Small
On each leg of the worldwide voyage, a team of educators will be responsible for carrying out different scientific experiments to check on the status of our world’s oceans. I am a part of the team for this leg. Some experiments include gathering plankton, measuring the contents and quality of the water (salt content, oxygen, pH, temperature), gathering marine debris, and recording sounds of dolphins and whales. We also measure the fish that we catch, cut off their dorsal fins to check the DNA, and dissect their stomachs for food content.

I teach a high school science, math, and sailing class at Ke Kula ʻO Nāwahīokalaniʻōpuʻu in the Keaʻau district of Hawaiʻi island. My students will greatly benefit from my being a part of this voyage especially since we do the same types of experiments in a huge fishpond near our school. The sailing knowledge being passed on by the experienced sailors to myself will be passed on to my students to ensure its survival.

Aside from these school lessons, there are life lessons that will benefit my sailing class, lessons like helping and being helped, fulfilling responsibilities, working together to achieve a common goal, and thinking of others before ourselves. These lessons will be passed down to ensure that the thoughts and works of our ancestors will always be carried on.


No nā kūmole a ʻikepili no ka Huakaʻi Holo Puni Honua, ʻo Mālama Honua, ma ka ʻōlelo Hawaiʻi!

Print Friendly, PDF & Email

Send this to friend